چاپ کردن این صفحه

تذکرهایی بسيارمهم برای متقاضيان کاشت موی طبيعی مطلب ویژه

یکشنبه, 09 اسفند 1388 ساعت 15:57 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

نظربه حساسيت بسياربالای پيوند موی طبيعی و مسائل و مشکلاتی که بعداً ممکن است بوجودآيد، توصيه می شودکه اين کارحدالامکان توسط متخصص پوست و موانجام شود زيرا متخصص پوست و مو صلاحيت های علمی و عملی لازم جهت انجام کاشت موی طبيعی را دارا می باشد.


با توجه باينکه نتايج ناشی ازانجام کاشت موی طبيعی غيرقابل برگشت بوده و ترميم آنها نيز بسيارمشکل است لذا به متقاضيان محترم اين کارصميمانه توصيه می شودکه درانتخاب پزشک معالج خودنهايت دقت و وسواس را بخرج دهند تا بعداً دچارمشکلی ازاين بابت نگردند.

با توجه به اينکه برخی افراد ادعامی کنندکه متخصص کاشت مو می باشند (و اغلب هم اين تخصص را ازکشورهای خارجی بخصوص کانادا و آمريکا گرفته اند)، بايستی متذکرشدکه رشته دانشگاهی به نام « تخصص کاشت مو » وجود خارجی ندارد. واقعيت اين است که فقط رشته دانشگاهی به نام بيماری های پوست و مو وجود دارد که متخصصين اين رشته می توانند در حوزه تخصص خود اقدام به پيوند موی طبيعی نمايند.

با توجه به بمباران تبليغات در مورد کاشت موی طبيعی در مطبوعات، تلويزيون و بخصوص کانال های ماهواره ای و اين نکته که بسياری از اين تبليغات به شدت وسوسه آور و فريبنده می باشند، تقاضا می شود قبل از انجام کاراز تخصص و تجربه پزشک خودکاملاً مطمئن شويد زيرا بعداً راه برگشتی وجود ندارد. هرگونه رودربايستی و خجالت در اين زمينه مهم و حياتی را کنار بگذاريد و يادتان باشدکه انتخاب پزشک و تحقيق درمورد صلاحيت و تخصص وی حق طبيعی و قانونی شما است. برای کنترول تخصص پزشک معالجتان سه راه وجوددارد:

الف) پروانه مطب پزشک که بايستی حتماً دراطاق ويزيت نصب شده باشد.
ب) استعلام ازدانشگاه علوم پزشکی و يا سازمان نظام پزشکی شهرستان محل طبابت پزشک و يا مراجعه به سايت اينترنتی سازمان نظام پزشکی ايران ( www.irimc.org )
پ) استعلام ازانجمن متخصصين پوست ايران (www.iransocderm.com )

درانتخاب متخصص پوست خود برای انجام کاشت موی طبيعی به نکات ذيل دقت فرماييد:
1)آيا ايشان شما را در زمينه جنبه های زيبايی شناسی و نتايج هنرمندانه کاشت مو راهنمايی می کند يا اينکه فقط به مسايل پزشکی قضيه اشراف دارد؟
2) آيا وی برای جلسات احتمالی بعدی کاشت مو با شما صحبت می کند و به بيان ديگر نگران وضعيت شما درآينده نيز هست و برنامه ريزی بلندمدت برای شما می کنديا اينکه فقط به اين فکر است که برای اين جلسه پولی گرفته و شمارا به حال خودرهاکند؟
3) آيا پزشک درمورد مشکلات و عوارض جانبی کاشت مو با شما صحبت می کند يا اينکه فقط از خودش و کارش تعريف و تمجيدمی نمايد؟
4) آيا پزشک آنقدر شهامت داشته است که به برخی ازمتقاضيان کاشت موی طبيعی جواب منفی داده و يا اينکه انجام کاشت مو درآنها را به تعويق بيندازد؟
5) آيا ايشان فقط به نشان دادن عکس های قبل و بعد برخی ازبيماران خود اقدام می کند يا اينکه بيماران خود را به شما معرفی می کتدتا ازنزديک آنها را ديده  و در مورد کار با آنها صحبت نماييد؟
6) آيا پزشک شخصاً و با حوصله با شما صحبت کرده و به تمامی سؤالات و ابهامات شما جواب می دهد يا اينکه فقط عجله دارد تا نوبت شما را قطعی کرده و به بقيه بيمارانش بپردازد؟

سعی کنيدفقط خودتان با ديدباز و تحقيق کامل درموردانتخاب پزشکتان تصميم بگيريد زيرا وقتی که کار خراب شد ديگران هيچ مسئوليتی را قبول نکرده و اين شما هستيدکه بايستی رنج و درد ناشی از مراجعه به افراد فاقد صلاحيت را تحمل نماييد. هيچگاه به تبليغات رسانه ای (مطبوعات، بروشورهای تبليغاتی، راديووتلويزيون) اعتمادمطلق نداشته و فکرنکنيد هر کس در مجله مطلبی می نويسد و يا در راديو و تلويزيون صحبت می کند علامه دهراست. بخصوص متوجه باشيدکه مطالب وگفته های پخش شده در شبکه های ماهواره ای عمدتاً کذب محض بوده زيرا هيچ کنترول علمی برروی محتويات اين برنامه ها وجودنداشته و هرکس با هر مدرکی می تواند با پرداخت پول خودش را دکترمعرفی کرده و تبليغات نمايد.

دکتر علی وفائی-دارای بورد تخصصی پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهران

منبع: www.salamatnews.ir

بازدیدها : 3040
(0 رای‌ها)

زهادت