چاپ

 

به منظور کمک و دسترسی آسان بیماران با مجروحین به خدمات پزشکی و پرستاری به خصوص افرادی که امکان حرکت و جا به جایی به مراکز درمانی و پزشکی را ندارند در سال 1381 مرکز پزشکی و پرستاری الزهرا به عنوان اولین مرکز در کاشان تاسیس گردید که توانسته با یاری خداوند بزرگ و جلب رضایت بیماران و مجروحین و خانواده های محترم همچنان به وظیفه ی انسانی و اسلامی خود در راستای کمک رسانی در بهبود آنان خدمت نماید.

عکس آقای زهادت